naar welkomstpagina
Zorgboerderij De Meeshoeve
Strijpdreef 6
4751 SV, Oud Gastel

Wat is een zorgboerderij

 

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar, naast en in combinatie met de agrarische productie, zorg wordt gegeven aan mensen die in omstandigheden verkeren dat ze een beroep moeten doen op zorg- of welzijnsinstellingen. Anders gezegd: er wordt zorg gegeven aan mensen met een sociale, lichamelijke of psychische hulpvraag.


De ontwikkeling van zorgboerderijen staat volop in de belangstelling. Door de landbouwsector wordt de zorgboerderij gezien als een vorm van plattelandsvernieuwing. Het is een mogelijkheid om naast of in plaats van de agrarische productiefunctie andere activiteiten te ontwikkelen. De zorgsector ziet de zorgboerderij als een vorm van zorgvernieuwing, waarbij aan belangrijke tendensen als vraaggestuurde zorg en vermaatschappelijking van de zorg, vorm gegeven wordt.


Om een doelmatige en zinvolle functie te geven aan deze boerderij willen we mensen met een verstandelijke handicap onder professionele begeleiding een zinvolle dagbesteding aanbieden en hen in staat stellen om gevarieerde werkzaamheden te verrichten die niet te complex en lichamelijk niet te zwaar zijn. De individuele behoeften en mogelijkheden vormen het uitgangspunt van de indeling van het werk.


De ouderen kunnen genieten van de seizoenswisselingen, de dieren, bloemen en planten, kortom het leven op de boerderij.